Национални водичи добре клиничке праксе

17.02.2008.
Агенције за медицински консалтинг ЕПОС
Пројекат Рационализација прописивања и примене лекова укључујући развој дијагностичко-терапијских протокола и програм едукације пацијената


Почетак пројекта: октобар 2001. године

Завршетак пројекта: октобар 2002. године

Реформама у здравственој делатности указале су на важност израде униформних протокола у којима би се дефинисали дијагностички критеријуми, терапија, као и координација на релацији лекар опште праксе - специјалиста. С тим циљем израђени су униформни дијагностичко-терапијских протокола за четири области - кардиоваскуларне и малигне болести, дијабетес и астма. Свака радна група окупља експерте из различитих нивоа пружања здравствених услуга - од клиника до домова здравља, односно и лекаре и фармацеуте.

Циљ пројекта је помоћ у успостављању структура које ће остати саставни део здравственог система у Србији. Основан је Национални комитет за водиче добре клиничке праксе у здравству (National Guidelines Committee, NGC), саставни део здравственог система Србије (Проф. Др Владимир С. Костић, председник). NGC има за циљ да учествује у свеобухватном процесу израде водича и да кроз искуство и активности својих чланова, заједно са експертима из наше земље, а који долазе из различитих нивоа пружања здравствене заштите, обезбеди да се израде Водичи чијом би се применом пружило најбоље што се може за све наше пацијенте. Задатак Комитета је био да припреми и одобри коришћење Водича добре клиничке праксе у Републици Србији.

Укључени у израду Водича клиничке праксе 2002. године:

Тим пројекта :
  • Др Брајан Потер, руководилац тима
  • Проф. Др Надежда Штернић, старији национални координатор за водиче добре клиничке праксе
  • Снежана Марковић, др сци. пх, млађи национални координатор за водиче добре клиничке праксе
  • Вера Чупић, технички асистент

Заједничком дискусијом на консултативним конференцијама одржаним 4. јуна 2002. и 16. јула 2002. године, као и сумирањем резултата пилот тестирања у Дому Здравља Вождовац и КБЦ Бежанијска Коса, дошло се до финалних Водича клиничке праксе.

Дефинитивне верзије Водича су представљене на Конференцији 29. октобра 2002. у Сава Центру, где је учествовало око 1000 лекара и фармацеута из свих крајева наше земље.

  • Радна група за кардиоваскуларне болести (руководилац Проф. Др Миодраг Остојић) израдила је два Водича, а то су: примарна и секундарна превенција кардиоваскуларних болести и водич за приступ пацијенту са болом у грудима.

    Овим протоколима су одређени поступци у домену превенције кардиоваскуларних болести у нашој популацији и дефинисан је дијагностички и терапијски поступак са пацијентима који се јављају лекару због бола у грудима.


Преузмите:
  • Радна група за малигне болести (руководилац Мр сци. Др Зоран Томашевић), израдила је протоколе за дијагностиковање и лечење пацијената са карциномима дојке, плућа, јајника, тестиса или колоректалним карциномом. Код избора локалитета узети су у обзир епидемиолошки подаци о најчешћим туморима у нашој популацији и могућност лечења тумора. Мултидисциплинарни тимови су дефинисали дијагностички поступак и начин лечења ове врсте карцинома.
  • Радна група за дијабетес (руководилац Проф. Др Небојша Лалић) утврдила је дијагностичке критеријуме, терапију, начин праћења тока болести, као и праћење свих компликација дијабетеса.
  • Радна група за дечију астму (руководилац Проф. Др Бранимир Несторовић) препоручила је диференцијално-дијагностичке критеријуме, и терапију дечје астме.

______________________________________________________________________________________________________


"Унапређење праксе управљања лековима"

Crown Agents
Републичка стручна комисија за израду и имплементацију Водича за клиничку праксу

Водичи за клиничку праксу израђени су у оквиру пројекта "Унапређење праксе управљања лековима". Пројекат и израда водича су под покровитељством Министарства здравља, финансирали су Европска Унија и Европска агенција за реконструкцију, а спроводи их Crown Agents. Републичка стручна комисија за израду и имплементацију Водича за клиничку праксу, коју је именовало Министарство здравља, сачинила је осам водича за лекаре опште праксе и два за лекаре специјалисте.

Преузмите: 2003/2004
У претходној години (од новембра 2004. године до новембра 2005. године) Републичка стручна комисија израдила је следеће водиче: