Дом здравља „Др Бошко Вребалов“

На основу члана 21. Статута Дома здравља »Др Бошко Вребалов« у Зрењанину, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, в.д. директор Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1. Психолог - 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време, до повратка на рад одсутног запосленог.

 

            Услови:

-   високо образовање, образовни профил:  дипломирани психолог

           -   положен стручни испит за здравственог сарадника у складу са законом

 

Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању- дипломирани психолог
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за здравственог сарадника

 

  1. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).        

               

          Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас важи до 09.04.2019.

В.д.  директора