Општа болница Мајданпек

О Д Л У К А

О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

Поништава је јавни оглас за пријем дипломираног правника, број 154 од 18.02.2019.године, објављен на сајту Министарства здравља дана 21.03.2019.године, из разлога што поступак за исти оглас који је објављен на сајту Министарства здравља дана 20.02.2019.године није завршен.

 

 

В.д.директора

Др мед.спец.Никола Стефановић,

специјалиста интерне медицине