Универзитетска дечја клиника, Београд

Обавештавамо Вас да поништавамо јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 3 (три) месеца са пуним радним временом на послове правни сарадник – 1 (један) извршилац,  за Потребе Одсека за људсеке ресурсе, Служба за правне , кадровске и административне послове, објављеног дана 24.04.2019. године у листу „Послови“ бр. 826-827, Националне службе за запошљавање , из разлога што ниједан од кандидата не испуњава услове конкурса.

 

 

за Универзитетску дечју клинику

Сл. за правне, кадровске и административне послове