Позив за достављање предлога пројеката за доделу грантова за унапређење квалитета за подршку домовима здравља

Ово је измењени текст претходно објављеног јавног позива у коме је продужен рок за домове здравља за достављање предлога пројеката.

Драго нам је да можемо да упутимо позив за достављање предлога пројеката за учешће у програму грантова за унапређење квалитета здравствене заштите за домове здравља у Републици Србији.

Република Србија примила је зајмове од Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за спровођење Другог пројекта развоја здравства Србије (ДПРЗС) и његовог додатног финансирања (ДФ). У оквиру прве компоненте Пројекта „Унапређење финансирања у систему здравствене заштите“ и треће компоненте пројекта „Унапређење квалитета здравствене заштите“, предвиђено је да се реализује програм грантова (тј. доделе неповратних финансијских средстава) за унапређење квалитета здравствене заштите, укључујући и побољшан приступ здравственим и превентивним услугама за рањиве групе (као што су Роми, старије особе и особе са инвалидитетом).

Реализација и евалуација програма грантова помоћи ће доношењу одлука о мерама за спровођење препорука на основу доказа о променама у плаћању од стране РФЗО-а установама примарне здравствене заштите (дом здравља - ДЗ). Предвиђени, оквирни износ гранта не треба да премашује 3.500.000 динара (тримилионапетстотинахиљададинара) за пројекте које треба реализовати у временском року од 12 месеци.

Овим позивом, Министарство здравља Републике Србије позива све ДЗ да поднесу предлоге пројеката који имају за циљ унапређење квалитета пружених услуга примарне здравствене заштите, односно на територији и за становнике за које је одређени ДЗ надлежан за обезбеђивање примарне здравствене заштите. Овакав приступ треба да послужи за постизање следећих циљева:

  • унапређење квалитета у лечењу хроничних болести (дијабетеса и кардиоваскуларних болести)
  • повећање обухвата циљног становништва у погледу превентивних здравствених услуга и програма скрининга (за рак дебелог црева, рак дојке, рак грлића материце, ризик од кардиоваскуларних болести, ризик од дијабетеса типа 2, депресију)
  • повећање стопе вакцинације за децу
  • повећање стопе вакцинације против грипа за старије становништво
  • унапређење квалитета здравствене заштите жена (гинекологија, акушерство, репродуктивно здравље)
  • унапређење квалитета здравствене заштите деце и омладине
  • повећање приступа здравственој заштити и превентивним услугама за рањиве групе (као што су Роми, старије особе и особе са инвалидитетом)

ДЗ у приватној својини нису квалификовани за подношење предлога.

Предлоге пројеката оцењиваће комисија за имплементацију грантова (КИГ) која је основана у оквиру Министарства здравља. Одобрење за доделу грантова издаје Министарство здравља Републике Србије.

Потенцијални подносиоци предлога пројеката могу наћи додатне информације и преузети потребне релевантн документе (обрасце) за припрему и подношење предлога пројеката на интернет адресама (линковима) наведеним у наставку текста.

Предлози пројеката морају бити достављени на контакт-адресе наведене у наставку текста до 29. јула 2019. године (понедељак).

 

Министарство здравља Републике Србије

Други пројекат развоја здравства Србије

Јединица за координацију пројекта 

Предмет: Грантови за унапређење квалитета за примарну здравствену заштиту

Дом здравља Савски венац, Пастерова 1, Београд

Телефон: 011 36 06 406

И-мејл адреса: predrag.zivotic@zdravlje.gov.rs