Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

            На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са  Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 112-5283/2019 од 29.маја 2019. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

            Доктор медицине – специјалиста изабрани лекар за децу - 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на  неодређено време

 

              Услови:               -     завршен Медицински факултет

  • положен стручни испит за доктора медицине
  • специјалистички испит из педијатрије

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

      3    оверену  фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине

  1. оверену  фотокопију Решења о упису у Именик лекарске коморе Србије
  1. оверену фотокопију специјалистичког испита из  педијатрије
  2. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на  морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).антитела)

          

           

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

Ђурић др Гордана