OPŠTA BOLNICA VRBAS

Obaveštenje o poništenju oglasa-konkursa

 

 

Poništava se oglas-konkurs objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja Beograd dana 21.08.2019.godine pod brojem 2626 za prijem jednog doktora medicine za rad u Odeljenju pedijatrije  na određeno vreme- do 24 meseca.

 

 

D i r e k t o r,

Popov dr Milan