Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2019), члана 16. Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор те Одлуке о о расписивању огласа број 24.-7472/2019 од 11. децембра 2019. године коју је донео вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор врши се

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА

БР. 24.-7424/2019 од 11.12.2019. године

 

I

 

Мења се текст огласа број 24.-7474/2019 од 11. децембра 2019. године за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом петоро медицинских сестара-техничара, на одређено време двоје медицинских сестара-техничара, на неодређено време двоје помоћних радника са нижом стручном спремом и на одређено време четворо помоћних радника са нижом стручном спремом тако што се:

  • у тачки I.1. после речи: „МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2“ додају речи: „ – ОДСЕКА ЗА ОПШТУ ИНТЕНЗИВНУ ИНТЕРНИСТИЧКУ ТЕРАПИЈУ“
  • у делу који се односи на дужину пробног рад који ће бити одређен уговором о раду који ће се закључити са одабраним кандидатом после речи „Одабраном кандидату“ додају речи „за обављање послова из тачака I.1.- I.4. и II.1.- II.2.“.

 

II

 

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

 

 

Вршилац дужности директора

Опште болнице

„Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Драган Растовић