Општа болница Врбас

објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

  1. ПОНИШТАВАЈУ  СЕ ОГЛАСИ -КОНКУРСИ  бр.4219  и 4158/3  објављени  на  на сајту Министаства здравља Београд дана 19.12.2019.године за пријем  у радни однос на одређено време  до три месеца  једне више медицинске сестрте техничара на осталим болничким одељењима-одељeње неурологије и једне  спремачице на одређено време до 24 месеца за рад у Општој болници Врбас.

 

  1. Обавештење из тачке 1.објавити на Сајту Министарства здравља Београд.

 

 

 

Д и р е к т о р,

Попов др Милан