Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 20.12.2019. godine raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. a) Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne radnice do njenog povratka na rad na radnom mestu:

                                                                                              

BLAGAJNIK

 

USLOVI

-srednje obrazovanje ekonomske struke

 

OPIS POSLA: 

-Vodi blagajnu i evidenciju zarada.

-Vrši povraćaj novca.

-Obavlјa primanje depozita prilikom prodaje osnovnih sredstava putem javnog oglašavanja odnosno licitacije.

-Vrši prijem, sortiranje ulaznih računa i obavlјa obradu istih.

-Dužan je da svakodnevno preuzima, evidentira i sortira dnevne pazare od recepcije i ugostitelјskog objekta.

-Dužan je da svakodnevno pismenim putem izveštava nadležnog rukovodioca o preuzetim pazarima.

-Vrši obračun bolovanja.

-Obavlјa prikulјanje, evidentiranje i obradu vaučera.

-Obavlјa likcidaciju knjigovodstvenih isprava.

-Obavlјa evidentiranje, obradu i knjiženje administrativnih zabrana za potrebe PIO-fonda.

-Dužan je da najmanje jednom nedelјno a po zahtevu nadležnog rukovodioca i češće dostavi izveštaj o radu.

-obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca finansijsko – računovodstvenih poslova.

-radi i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 

  1. b) Zbog povećanog obima posla, na ODREĐENO vreme na period od 3 meseca za 4 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

PORTIR/ČUVAR

 

USLOVI         

Stručna sprema – I stepen stručne spreme - osnovno obrazovanje.
-       Potrebno radno iskustvo – bez radnog iskustva.
-       Zdravstvena sposobnost – opšta.

 

OPIS POSLOVA:
-       Nadgleda ulaz u zgradu i prostor za posetioce;
-       Nadgleda imovinu u prostoru za posetioce;
-       Nadgleda ponašanje posetilaca u prostoru za posetioce;
-       Evidentira dolaske i odlaske posetilaca;
-       Daje informacije posetiocima o razmeštaju pojedinih zaposlenih;
-       Preuzima službena obaveštenja i blagovremeno ih dostavlja nadležnim 
zaposlenima;
-       Odgovara na telefonske pozive i vrši uspostavljanje spoljašnje i 
unutrašnje telefonske veze;
-       Primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu;
-       Primenjuje mere zaštite od požara;
-       Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja i direktora Specijalne bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk