КОНТАКТ

Одељење за здравствену инспекцију

Адреса: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1

e-mail: zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs

 

Дежурни здравствени инспектор

Радно време: радним даном од 7,30 до 15,30

Адреса: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1

Тел. 011/ 311 7424

e-mail: zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Одсек за здравствену инспекцију Београд

Шеф Одсека: Јелица Радуловић

Тел. 011/311 7540

Адреса: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1

Тел. 011/ 311 7424

e-mail: zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад

Шеф Одсека: Даница Живковић

Тел. 021/427 130

Адреса:

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

zdravstvena.novisad@zdravlje.gov.rs

Зрењанин, Пупинова 14

Тел. 023/ 510 936 

        

Одсек за здравствену инспекцију Ниш

Шеф Одсека: др Славица Петровић

Тел.018/ 505-117

Адреса: Ниш,Ул. Страхињића Бана бб

zdravstvena.nis@zdravlje.gov.rs

Тел. 018/ 505 120 и 018/505 128

 

Одсек за здравствену инспекцију Крагујевац

Шеф Одсека: др Славољуб Ивошевић

Тел. 034/336 248

Адреса:

Крагујевац, ул.Саве Ковачевића бр.7/I/8

zdravstvena.kragujevac@zdravlje.gov.rs

Краљево, Трг Јована Сарића бр.3/IV

Тел. 036/308 756

Косовска Митровица , Немаљина бб

Тел. 028/498 161

Јагодина, ул.Књегиње Милице бр.80А/II

Тел. 035/221 516

 

Одсек за здравствену инспекцију Чачак

Шеф Одсека: Зоран Шеварлић

Тел. 032/347-360

Адреса:

Чачак, Жупана Страцимира бр. 6

zdravstvena.cacak@zdravlje.gov.rs

Тел. 032/347-360

Ваљево, Карађорђева бр. 31

Tel. 014/224-743

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Tel. 031/513-657