КОНТАКТ

ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Адреса: Омладинских бригада 1,  11070 Нови Београд

Начелник одељења:

E-mail: odeljenje.gsi@zdravlje.gov.rs

Контакт телефон:

 

Kooдинатори у Одељењу граничне санитарне инспекције:

Адреса: Омладинских бригада  1, 11070 Нови Београд;

E-mail: odeljenje.gsi@zdravlje.gov.rs

E-mail: mirjana.veljkovic@zdravlje.gov.rs;

Контакт телефон: 011/311 44 13

E-mail: rasa.milanov@zdravlje.gov.rs;

Контакт телефон: 011/311 75 52

 

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАД

Адреса : Омладинских бригада 1,  11070 Нови Београд

E-mail: granicna.sanitarna.beograd@zdravlje.gov.rs;

Шеф одсека:

E-mail: zoran.nikolic@zdravlje.gov.rs;

Контакт телефон: 311-15-21; f: 311-75-96

 

Пријемна канцеларија:

Адреса: Омладинских бригада  1, 11070 Нови Београд, II спрат, канцеларија 158

Контакт телефон: 011/ 311-21-50

 

Гранични прелаз Аеродром „Никола Тесла“,  Београд 

Контакт телефон: 011/2286-392

E-mail: granicna.sanitarna.beograd.aerodrom@zdravlje.gov.rs

 

Гранични прелаз Вршац

Адреса : 26300 Вршац, Архитекте Брашована бр.4

Контакт телефон: 013/805-042

E-mail: granicna.sanitarna.vrsac@zdravlje.gov.rs;

 

Гранични прелаз Крагујевац

Адреса : Спортска хала „Језеро”, Ул. Града Сирена 15, 34000 Крагујевац

Контакт телефон: 034/361-656

E-mail: granicna.sanitarna.kragujevac@zdravlje.gov.rs;

 

Гранични прелаз Чачак

Адреса:  Булевар Ослобођења 17, II спрат, канцеларија 8, 32000 Чачак

Контакт телефон: 032/375-658

E-mail:

 

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ СУБОТИЦА

Адреса:   Ул. Максима Горког бр.11; канц. 11; 24000 Суботица,

E-mail: granicna.sanitarna.subotica@zdravlje.gov.rs;

Шеф одсека:

E-mail: valentina.kalajdzic@zdravlje.gov.rs

Контакт телефон: 024/572-155

Гранични прелаз Нови Сад

Адреса:  „Војводинашпед” канц. 38; ул. Индустријска бб; 21000 Нови Сад

Контакт телефон: 021/6337-612

E-mail: granicna.sanitarna.novisad@zdravlje.gov.rs;

 

Гранични прелаз Бачка Паланка

Адреса:   Милетићева 82, 21400 Бачка Паланка

Контакт телефон: 021/752-915; Факс: 021/6045-366

E-mail:

 

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ ШАБАЦ

Адреса: Објекат „ГЕБИ“, Београдски пут бб, Мишар, 15000 Шабац;

E-mail: granicna.sanitarna.sabac@zdravlje.gov.rs;

Руководилац групе:

E-mail: ljubisa.djurdjevic@zdravlje.gov.rs;

Контакт телефон: 015/380-426

 

Гранични прелаз Шид

Адреса: АД „ИМОС“, Вељка Пауновића 21, 22240 Шид;

Контакт телефон:

E-mail:

 

Гранични прелаз Сремска Митровица

Адреса: „Лука Легит”, Јарачки пут бр.10; 22000 С.Митровица;

Контакт телефон: 022/614-346;

E-mail: granicna.sanitarna.sremskamitrovica@zdravlje.gov.rs;

 

Гранични прелаз „Нови мост“, Мали Зворник

Адреса: Светосавска бб, 15318 Мали Зворник

Контакт телефон: 015/470-316

E-mail:

 

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВРАЊЕ 

Адреса:  Радничка 5 (ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ „YUMCO“ ВРАЊЕ), 17500 Врање

E-mail: granicna.sanitarna.vranje@zdravlje.gov.rs;

Контакт телефон:

Шеф одсека:

E-mail: paraskeva.stojanovic@zdravlje.gov.rs;

 

Гранични прелаз Аеродром Ниш

Адреса:  Ваздухопловаца бб, 18000 Ниш

Контакт телефон: 018/4580-495

E-mail: granicna.sanitarna.nis@zdravlje.gov.rs

Гранични прелаз Димитровград - Градина

Адреса:  Балканска 105, 18320 Димитровград;

Контакт телефон: 010/362-377; 010/362-773

E-mail: granicna.sanitarna.dimitrovgrad@zdravlje.gov.rs