Овлашћенa лицa за поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја

 

Љубица Паковић

Телефон: 011/ 361-6630

Email: ljubica.pakovic@zdravlje.gov.rs

 

Драгана Косановић

Телефон: 011/ 2656-330

Email: dragana.kosanovic@zdravlje.gov.rs