Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава , број 1930/2020 од 28.фебруара 2020.године,  в.д. директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

            Возач кола санитетског транспорта –1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на  неодређено време

 

            Услови: - Средње образовање у трајању од 3 године

                          -  возачка дозвала “Б” категорије

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену  фотокопију дипломе о завршеној школи

 3         фотокопију возачке дозволе

  1.   потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на  морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).антитела)

          

           

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Због тренутне ситуације изазване епидемијом,  пријаве слати искључиво поштом.

 

 

В.д.  директора

7Ђурић др Гордана