Zdravstveni centar  Užice

ISPRAVKA OGLASA 0107 BR 4797 OD 08.04.2020.GODINE

 

                           Oglas u delu koji se odnosi na OJ Dom zdravlja Požega  za radno mesto  doktor medicine izabraani lekar- 3 izvršioca , na određeno vreme ,menja se i glasi OJ Dom zdravlja Prijepolje  za radno mesto doktor medicine izabrani lekar – 3 izvršioca.

 

 

Zdravstveni centar  Užice

D i r e k t o r

Prim dr  Miloš Božović