Дом здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, и на осонову Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код кориснока јавних средстава 51 број: 112-6090/2020 од 30.јула 2020.године в.д. директора Дома здравља доноси следећу

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

            Лабораторијски техничар1 извршилац

 

Радни однос се заснива на  неодређено време

 

               Услови:

- завршена средња медицинска школа, образовни профил: лабораторијски техничар

  • положен стручни испит

           

            Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
    1. оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара
    2. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).              

                

              Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

Ђурић др Гордана