Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од  28.02.2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

            Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време до повратка на рад одсутног запосленог

 

            Услови:

            - завршена средња медицинска школа, обраовни профил: медицинска

 сестра/ техничар

           - положен стручни испит

 

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  3. оворенеу фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских

 сестара и техничара

  1. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

             

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

Ђурић др Гордана