Информације од значаја за путнике у међународном саобраћају улазак у републику србију

Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу ("Службени гласник РС", бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20, 75/20, 76/20, 84/20, 98/20, 100/20, 106/20, 107/20, 108/20, 116/20) и Упутством о примени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу у делу ограничења уласка лица у Републику Србију („Службени гласник РС“, бр. 108/20 и 116/20) ПРОПИСАНИ СУ УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК ЛИЦА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈу:

 

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, ЛИЦИМА КОЈА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ДОЛАЗЕ ИЗ ДРЖАВА СА НЕПОВОЉНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ, И ТО ИЗ:

− РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ,

− РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ,

− РУМУНИЈЕ И

− РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ,

ДОЗВОЉЕН ЈЕ УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ под условом да ПОСЕДУЈУ НЕГАТИВАН RT-PCR ТЕСТ НА ПРИСУСТВО ВИРУСА SARS-COV-2, ИЗДАТ ОД СТРАНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ДРЖАВЕ ИЗ КОЈЕ ДОЛАЗЕ, ОДНОСНО УЛАЗЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, НЕ СТАРИЈИ ОД 48 ЧАСОВА ОД ДАТУМА ИЗДАВАЊА РЕЗУЛТАТА.

 

Држављани Републике Србије и страни држављани који долазе у Републику Србију дужни су да се понашају у складу са писменим обавештењем – здравствено упозорење које је видно постављено на улазу у Републику Србију, на видним местима на граничним прелазима ради упознавања свих лица која прелазе државну границу, о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а приликом пасошке контроле могу бити уручивана и друга писана обавештења у форми здравственог упозорења

 

ОД ОБАВЕЗЕ ПОСЕДОВАЊА НЕГАТИВНОГ RT-PCR ТЕСТА ИЗУЗЕТИ СУ:

1) ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ који долазе из наведених држава;

2) СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ КОЈИ СУ У ТРАНЗИТУ КРОЗ РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

3) страни држављани који су били у транзиту не дужем од 12 часова кроз наведене државе;

4) посада и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;

5) посада, особље и путници који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;

6) акредитовани чланови особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланови њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

7) малолетна лица старости до 12 година, ако родитељ, старатељ или друго лице које је у пратњи детета поседује негативан тест, уколико је потребан;

8) страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији;

9) припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву.

10)         страни држављани приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, КАДА СЕ РАДИ О ПОСАДАМА:

  • теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
  • теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
  • аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
  • железничких возила и возопратно особље и
  • хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

11)         ДРЖАВЉАНИ СУСЕДНИХ ДРЖАВА ИЗ ПОГРАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ РАДОВЕ И ИМАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета.

12)         ДРЖАВЉАНИ СУСЕДНИХ ДРЖАВА КОЈИ СУ СТАНОВНИЦИ ПОГРАНИЧНОГ ПОДРУЧЈА И КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета

 

 

ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА КОЈИ ИМАЈУ ОДОБРЕН ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ИЛИ СТАЛНО НАСТАЊЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ ДОЛАЗЕ ИЗ ДРЖАВА СА НЕПОВОЉНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ, И ТО ИЗ:

– РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ,

– ЦРНЕ ГОРЕ, 

– БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ,

ПРИЛИКОМ ПАСОШКЕ КОНТРОЛЕ УРУЧУЈЕ СЕ ПИСАНО ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈИМ СЕ УПОЗОРАВАЈУ НА ОБАВЕЗУ ЈАВЉАЊА НАДЛЕЖНОЈ COVID АМБУЛАНТИ ИЛИ ТЕРИТОРИЈАЛНО НАДЛЕЖНОМ ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У РОКУ ОД 24 ЧАСА ОД ЧАСА ПРЕЛАСКА ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ.

Ова лица се јављају COVID амбуланти или заводу за јавно здравље путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs .

 

ОБАВЕЗА ЈАВЉАЊА АМБУЛАНТИ ИЛИ ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НЕ ОДНОСИ СЕ: 

– на акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе,

– на лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту,

– на лица који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању,

– на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија,

– на чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, када се ради о посадама:

1) теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;

2) теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;

3) аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија; 

4) железничких возила и возопратно особље;

5) хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.