Информације од значаја за путнике у међународном саобраћају улазак у републику србију

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПУТНИКЕ У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ

УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20 и 1/21) и Упутством о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 151/20, 158/20, 2/21, 4/21 и 7/21) ПРОПИСАНИ СУ УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК ЛИЦА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ.

 

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, странцима који долазе у Републику Србију из свих држава света, изузев из Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније,  Црне Горе и Мађарске,

 дозвољен је улазак у Републику Србију само ако поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова од времена издавања резултата теста, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно из које улазе у Републику Србију; односно лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава, уместо негативног RT-PCR теста признаје се, под истим условима, негативан Antigen FIA Rapid тест.

 

Путници, страни држављани, су у обавези да се тестирају пре путовања, а не приликом доласка у Републику Србију. У Републику Србију не могу ући уколико нису тестирани и не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, односно негативан Antigen FIA Rapidтест (за лица која долазе из САД) не старији од 48 часова од времена издавања теста и морају се вратити у земљу из које долазе.

 

Уколико постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.

 

Ово се не примењује на:

 

 • стране држављане који су у транзиту кроз Републику Србију. Транзит за стране држављане се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
 • на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;
 • на посаду, особље и путнике који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;
 • на акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;
 • на малолетна лица старости до 12 година, ако родитељ, старатељ или друго лице које је у пратњи детета поседује негативан RT-PCR тест, односно негативан Antigen FIA Rapid тест (за лица која долазе из САД), уколико је потребан;
 • на стране држављане који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији;
 • на припаднике страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву;
 • на стране држављане приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, а нарочито када се ради о посадама:
 • теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
 • теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
 • аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
 • железничких возила и возопратно особље;
 • хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем.

 

 • држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета (исто важи и за српске држављане из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији суседне земље).

 

 • држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета (исто важи и за српске држављане - становнике пограничног подручја који су запослени на територији суседне земље, којима је страни послодавац издао документ о радном ангажовању).

 

Држављани Републике Србије и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији који долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом и то из свих држава светаизузев из Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Црне Горе и Мађарске, дужни су да, приликом уласка у Републику Србију, поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, односно лицима која долазе из Сједињених Америчких Држава, негативан Antigen FIA Rapid тест, не старији од 48 часова од датума издавања резултата.

Поседовање теста подразумева да путник исти покаже граничној полицији, приликом пасошке контроле, посебно узимајући у обзир да се догађа да гранична полиција понекад не пита да ли путник поседује  негативан RT-PCR тест/ негативан Antigen FIA Rapid тест. У поступку контроле путне исправе (пасош, лична карта), иста се скенира и у овом поступку, подаци путника се аутоматски преносе у електронску платформу (е-инспектор) у сврху одређивања мере карантина у кућним условима

Препоручује се да негативан RT-PCR/ негативан Antigen FIA Rapid тест буде одштампан на папиру, с обзиром да досадашња пракса указује на честу немогућност да се резултат теста прочита из телефона/другог уређаја, из много разлога (нпр. потрошена батерија телефона/другог уређаја услед дугог путовања и немогућност пуњења телефона/другог уређаја, током пута).

 

Уколико не поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију, односно негативан Antigen FIA Rapid тест (за лица која долазе из САД), не старији од 48 часова од датума издавања резултата, приликом пасошке контроле, у складу са Уредбом и Упутством, уручује се писано обавештење – здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у кућним условима у трајању од 10 дана од дана преласка државне границе и упозоравају на обавезу пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе, ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ НА ЕЛЕКТРОНСКУ АДРЕСУ: www.e-zdravlje.gov.rs

 

Обавеза поседовања негативног RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 и пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе, путем електронске пријаве на електронску адресу, не односи се на:

 • акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;
 • лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, односно територији суседне државе, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту;
 • на лица који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, односно суседне државе, којима је послодавац из Републике Србије, односно суседне државе, издао документ о радном ангажовању;
 • на посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;
 • на чланове посаде приликом обављања међународног превоза, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републику Србију, када се ради о посадама;
  • теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. Уколико се ради о транзитном саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
  • теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Републике Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходна пловила од момента уласка на територију Републике Србије у случају низводне пловидбе;
  • аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија;
  • железничких возила и возопратно особље;
 • хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем
 • малолетна лица до навршених 12 година живота;
 • на лица која су ван територије Републике Србије боравила мање од 48 часова, а поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији не старији од 48 часова од времена издавања. Ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, а које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење / одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију.

 

Домаћим и страним држављанима који улазе у Републику Србију због пословних разлога, уз претходно обавештавање Привредне коморе Србије, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 24 часа од часа преласка државне границе доставе Привредној комори Србије негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

Привредна комора Србије ће најаву преласка државне границе ових лица без одлагања доставити Министарству унутрашњих послова – Управи граничне полиције, а најкасније 24 сата пре њиовог очекиваног преласка државне границе.

Уколико лице не достави негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2 у року од 24 часа од часа преласка државне границе, или уколико тест буде позитиван на присуство вируса SARS-CoV-2, Привредна комора Србије о томе без одлагања обавештава територијално надлежан завод за јавно здравље.