Институт за онкологију Војводине

Na osnovu člana 17. Statuta Instituta za onkologiju Vojvodine i člana 114. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS, broj 25/2019), direktor Instituta za onkologiju Vojvodine donosi

 

O D L U K U

 

 

Stavlja se van snage Odluka broj 4/20/2-3630 od 10.12.2020. godine o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na određeno vreme 1 izvršioca na radno mesto Doktor medicine specijalista u operacionim salama, i poništava oglas objavljen na internet stranici Ministarstva zdravlja RS dana 11.12.2020. godine.

 

 

Prof. dr Zoran Radovanović,

direktor Instituta za onkologiju Vojvodine