Регистар ретких болести

Зашто је важан регистар?

Регистар ретких болести је попис дијагностикованих случајева оболелих од ретких болести у једној популацији. Регистрација ретких болести је процес систематског прикупљања и анализирања података о особама оболелим од ретких болести, са циљем да пружи што тачнији увид у број оболелих од ретких болести.

 

Чему служи регистар оболелих?

Улога регистра је да омогући:

– Израчунавање инциденције (учесталости) ретке болести (по узрасту, полу, месту оболевања, дијагнози обољења итд);

– Континуирано праћење учесталости током времена;

– Анализу стопа преживљавања пацијената са ретким болестима;

– Израчунавање изгубљених година живота (years of life lost, YLL) и година живота са инвалидитетом (years of life with disability, YLD) и

– Утврђивање директних и индиректних трошкова лечења оболелих од ретких болести (насталих због привремене или трајне онеспособљености или превремене смрти).

Овакав начин посматрања и праћења обољења је веома значајан, јер обезбеђује:

– Стручни приступ у планирању здравствене заштите (опреме, кадрова, рано откривање, скрининг, простора за дијагностику, лечење и рехабилитацију оболелих од ретких болести);

– Израду програма превенције и превентивних стратегија (информисање јавности, здравствена едукација, рано откривање, скрининг, смањивања компликација код ретких болести);

– Евалуацију спроведених превентивних мера;

– Формулисање здравствене политике и унапређење организације здравствене заштите оболелих од ретких болести;

– Процену оптерећења друштва ретким болестима;

– Полазну основу за епидемиолошка и клиничка истраживања.