Дом здравља »Др Бошко Вребалов«

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

  1. Психолог- 1 извршилац

 

Радни однос се заснива на одређено време, до повратка на рад одсутног запосленог.

 

Услови:

-   високо образовање, образовни профил:  дипломирани психолог 

            

 

Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1.   пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломео завршеном високом образовању- дипломирани психолог    

 

  1.   потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

         

Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.д.  директора     

мр сц. мед. др Здравко Ждрале