Општa болницa Ћуприја

ИСПРАВКА ОГЛАСА

 

 

              Јавни оглас Опште болнице Ћуприја број 5546 од 13.05.2021. године, за пријем у радни однос на неодређено време, 1 Домара/мајстора одржавања (водоинсталатера) који је објављен код Националне службе за запошљавање, Испостава Ћуприја, дана 14.05.2021. године и на сајту Министарства здравља Републике Србије, у делу назива радног места, реч “(водоинсталатер)” брише се и гласи:

  • “Домар/мајстор одржавања”

У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић