Универзитетска дечја клиника, Београд

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поништавању јавног огласа 

Обавештавамо Вас да поништавамо јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време  по основу замене до повратка радника са боловања на послове медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима, Одељење ортопедске трауматологије, објављеног дана 26.05.2021 године у листу „Послови“ бр. 935, Националне службе за запошљавање из разлога што ниједан од пријављених кандидата није испунио услове конкурса.