Општа болница Кикинда

Општа болница Кикинда  поништава у целости Оглас објавњен са сајту Министарства здравља Републике Србије дана 20.09.2021. године за пријем 1 медицинске сестре-тахничара на осталим болничким одељењима, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за интерну медицину ради замене одсутног  запосленог и за пријем 1 медицинске сестре на инфективном одељењу, на одређено време за рад на Одељењу за инфективне болести ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана.

 

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин