ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

            Доктор  стоматологије специјалиста ортопедије вилице1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време до повратка на рад одсутног запосленог.

 

            Услови:  - завршен  Стоматолошки  факултет

                           - завршена специјализација   ортопедије вилице

                            - положен стручни испит  за доктора стоматологије

                            - лиценца

                            - најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2.  оверену фотокопију дипломе о завршеном  Стоматолошком факултету
  3.  оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе стоматологије 
  4. оверену фотокопију лиценце за рад
  5. оверену фотокопију специјалистичког испита из ортопедије вилице
  6. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

             

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.