ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

БРОЈ: 01-829/1

ДАНА:.17.12.2021.

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н

 

           

На основу члана 21. Статута Дома здравља »Др Бошко Вребалов« у Зрењанину, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, в.д. директор Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

            Лабораторијски техничар1 извршилац

 

                Радни однос се заснива на  одређено време- до шест месеци

 

               Услови:

- завршена средња медицинска школа, образовни профил: лабораторијски техничар

  • положен стручни испит
  • лиценца
  • најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара

           

 

            Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију лиценце или решења о издавању лиценце, или потврду да је лиценца у изради
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

                

              Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.