ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

            Доктор медицине изабрани лекар4 извршиоца

 

            Радни однос се заснива на одређено време:  због повећаног обима посла до 6 месеци.

 

            Услови: - завршен Медицински факултет

                            - положен стручни испит за доктора медицине

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине
  4. оверену фотокопију лиценце или Решења о испуњавању услова за издавање лиценце
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

     

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.