ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 811 ОД 16.03.2022. ГОДИНЕ - Дом здравља Кула

Број : 977

Датум: 25.03.2022.

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама чланова 5-7. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 3354 од 13.11.2020. директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 811 ОД 16.03.2022. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се тачка II Jавнoг огласa за пријем у радни однос број 811 од 16.03.2022. године, објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 16.03.2022. године, огласној табли Дома здравља Кула, као и на web страници Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и web станици Дома здравља Кула (www.dzkula.rs) којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању,  за послове:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР– 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула.

 

II

 

Одлука о поништењу тачке II Јавног огласа за пријем у радни однос број 811 од 16.03.2022. године објављује се код Националне службе за запошљавање, на огласној табли Дома здравља Кула и на web страницама Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) и Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).