Универзитетска дечја клиника-ПРЕДМЕТ: Обавештење о поништавању јавног огласа

Обавештавамо Вас да поништавамо јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6(шест) месеци са пуним радним временом на послове лабораторијскиг техничара у дијагностици у Хематолошкој лабораторији – 1(један) извршилац објављеног дана 31.08.2022. године у листу „Послови“ бр. 1002-1003  Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здравља и на сајту Клинике из техничких разлога.