Универзитетска дечја клиника

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поништавању јавног огласаОбавештавамо Вас да поништавамо јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време  по основу замене до повратка радника са боловања на послове домара/мајстора одржавања у Одсеку за одржавање објекта – 1(један) извршилац објављеног дана 31.08.2022. године у листу „Послови“ бр. 1002-1003  Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здравља и на сајту Клинике јер се ниједан кандидат није пријавио на конкурс.