Влада Србије обезбедила је за лечење лица оболелих од ретких болести 2.000.000.000 динара за 2019. годину.