Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" је од 16. јануара, када је отворена прва национална СОС линија за превеницију самоубистава, имала је 320 позива.