Састанак Здравствене мреже Југоисточне Европе (*South-Eastern Europe Health
Network** –* SEEHN) под називом – „Недавни развој догађаја у оквиру
Здравствене мреже Југоисточне Европе“ одржан је са националним здравственим
координаторима у петак, 8. фебруара 2019. године у Београду.