Лек Утрогестан капсуле  се за потребе тржишта Републике Србије увози из Румуније.
До делимично ограничене доступности предметног лека у овом
периоду дошло је због администартивних процедура које је извозник
предметног лека, Биессен пхарма СРЛ са седиштем у Букурешту, због настале
измене у свом називу, покренуо пред регулаторним органима у Румунији.
Евидентирање настале измене био је предуслов за издавање извозне дозволе
за предметни лек, а самим тим и увоз лека у Републику Србију.