Поводом реакција на поједине одредбе Закона о здравственој заштити који се односе на „поклоне мање вредности“, Министарство здравља овим путем обавештава јавност да су наведене одредбе унете у нови Закон о здравственој заштити на основу достављеног мишљења Агенције за борбу против корупцију, које гласи: