Везано за покушај узбуњивања јавности, изазивања опште опасности и панике, пласирањем произвољних и непроверених информација путем друштвених мрежа, а у вези недавно објављеног Правилника о хигијенској исправности воде за пиће Министарство здравља саопштава следеће: