Влада Републике Србије и Министарство здравља планирају да започну акцију запошљавања 400 најуспешнијих медицинских радника са средњом стучном спремом у здравственим установама у Републици Србији.