Данас је у организацији Министарства здравља, у оквиру Кампање за рационалну употребу антибиотика, одржана едукација на којој су стручној јавности представљена два стратешки важна документа: Национални програм за контролу резистенције бактерија на антибиотике који је Влада РС усвојила фебруара ове године и нови Национални водич добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика, објављен новембра 2018. године.