Обавештавамо вас да је због измене Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна, дошло је до промене структуре позива на број одобрења за уплате донација.