У Здравственом центру Кладово пуштена је у рад нова брахитерапијска машина која ће допринети квалитетнијем лечењу пацијената, будући да је реч о апарату који омогућава комплетну зрачну терапију карцинома гинеколошке регије, односно максимум терапијске дозе на тумор, уз поштеду околног здравог ткива.