Доступност лекова незаштићеног назива левотироксин - натријум, у претходном периоду је била ограничена због повећаних потреба тржишта и немогућности произвођача да у кратком року обезбеде додатне количине лекова.