У оквиру плана активности Комисије за борбу против наркоманије у школама, као један од приоритета у наредном периоду је унапређење програма за лечење зависника од дрога, са посебним акцентом на програмима за третман адолесцената који користе психоактивне супстанце. Министарство здравља уз подршку канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ) организује обуку за лекаре из 30 здравствених установа из Србије на тему  лечења  болести зависности.