Министарство здравља је у претходном петогодишњем периоду одлучно спроводило мере усмерене ка  реформи и напретку нашег здравственог система, кроз значајна улагања у изградњу и опремање здравствених установа најсавременијим медицинским апаратима, запошљавање младих здравствених радника уз омогућавање њиховог усавршавања и специјализација, као и значајно унапређење положаја здравствених радника.