Домови здравља више београдских општина, Завод за здравствену заштиту студената Београд и Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање добили су данас укупно 23 нова аутомобила за превоз пацијената и здравствених радника.