На основу препорука Светске здравствене организације и епидемиолошке ситуације у свету и у земљама у окружењу неопходно је предузети следеће системске мере: