У Републици Србији нису регистровани случајеви оболевања од вируса Covid-19.