АЛГОРИТАМ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ КОД КОГА ЈЕ ПОСТАВЉЕНА СУМЊА НА ИНФЕКЦИЈУ ИЗАЗВАНУ НОВИМ КОРОНА ВИРУСОМ SARS-CoV-2