У Републици Србији је до 8 часова 14. марта 2020. године регистрован укупно
41 потврђен случај COVID 19.