У складу са Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19  изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20 и    ) од 18. марта 2020. године, мера упућивања у изолацију у трајању од 28 дана свим држављанима Републике Србије који су након 14. марта 2020. године у Републику Србију дошли из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14 дана свим држављанима Републике Србије који су у Републику Србију дошли из држава које не спадају у државе са интензивном трансмисијом болести  COVID-19, наложене су усменим решењем органа надлежног за инспекцијски надзор у области здравственог и санитарног надзора даном преласка државне границе Републике Србије.

Ако лице коме је издато усмено решење којим су наложене наведене мере захтева да му се изради и достави писано решење – такво решење израђује и доставља орган надлежан за инспекцијски надзор у области здравственог и санитарног надзора, односно санитарни гранични инспектор надлежан за подручје одређеног граничног прелаза.