СВА ЛИЦА КОЈА СУ ДОШЛА ИЗ ИНОСТРАНСТВА (КОЈИ ИМАЈУ РЕШЕЊЕ ГРАНИЧНОГ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА И ОНИ КОЈИ НЕМАЈУ РЕШЕЊЕ ГРАНИЧНОГ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА) А КОЈА СУ ДУЖНА СУ ДА СЕ ЈАВЕ  ЕПИДЕМИОЛОГУ  ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ РАДИ НАДЗОРА, КАО И СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА КОЈА ЖЕЛЕ ДА ДОБИЈУ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ВИРУСА COVID-19, МОГУ ТО УЧИНИТИ ПОЗИВАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ БРОЈЕВА ТЕЛЕФОНА: